Náš program na Hřebenkách

klikněte na bod na mapě

Mám vlastní nápad

Tým Hřebenky

Oblast Hřebenek a okolí parku Klamovka je urbanisticky cenná část Smíchova, která však čelí masivní nekoordinované výstavbě developerských projektů. Její ucelenou tvář narušuje necitlivá výstavba bytových domů, které nerespektují charakter místa a postupně mění původně kompaktní čtvrť na neuspořádané sídliště.

Narušuje se tím dosavadní komunitní charakter lokality a vzhledem k selhávání radnice Prahy 5 v koordinaci těchto procesů, narůstá řada infrastrukturních problémů. Chybí dostatek služeb, pustne veřejný prostor a nedostačují kapacity základního školství. Ty se stávající reprezentace na radnici snaží řešit v rozporu se zájmy občanů a v rozporu s péčí řádného hospodáře tím, že chce nákladně budovat nové školní budovy, aniž by do systému vrátila stávající kapacity blokované soukromým podnikatelským subjektem paní starostky.

Naší občanské společnosti se daří alespoň mírnit důsledky výše uvedených selhání ze strany vedení městské části. Podařilo se například zabránit zastavění školní zahrady ZŠ Podbělohorská, nebo dosáhnout zmenšení objemu developerského projektu na původně obecním pozemku východní Klamovky, který trestuhodně prodalo předchozí vedení Prahy 5 v čele s ODS.

Jako aktivní občané, kteří zde žijí, chceme zvrátit tyto negativní trendy a prosadit řízení obce v souladu s trendy moderních měst. Rozvoj musí zohledňovat zájmy všech občanů, nejen developerů, a musí být koordinován na základě dlouhodobé vize. V naší čtvrti zajistíme dostupnost služeb, rozvoj komunitních funkcí a péči o veřejný prostor, včetně rekonstrukce chodníků a zlepšení dopravy.

Naši lidé
na Hřebenkách

Pavla Kosinková

Dětská psycholožka, neúnavná organizátorka akce Zažít město jinak v ulici U Okrouhlíku. Nevyčerpatelná studnice nápadů.

Daniel Martinovský

Ekonom. Spoluorganizátor sousedských setkání a Zažít město jinak. Artový film a městská cyklistika jsou jeho vášněmi.

Petr Mucha

Pedagog na New York University a neléčitelný pravdoláskař. Duše sousedských setkání a iniciativ.

Taťána Pazourková

Advokátka, která nenávidí nespravedlnost. Výborná řečnice, která vám vysvětlí jednoduše i složité věci.

Alena Štěpánková

Stavební inženýrka, nejlepší klarinetistka na Hřebenkách. Spoluorganizátorka akce Zažít město jinak v ulici U Okrouhlíku.

Marie Tomková

Učitelka v mateřské škole, která je srdcem komunity na Hřebenkách. Zajímá se o historii Klamovky a okolí.

Zapojte se