Školství

„Politici už léta zanedbávají školské kapacity v naší části města. Proto je minimálně čtvrtina našich základních škol přeplněná a velká část mateřských škol využívá výjimku ze zákona a ve třídách umisťuje místo 24 dětí 28. Tříleté děti mají problém s umístěním v mateřské škole zcela běžně. Podpoříme a zrychlíme proto výstavbu a zřizování nových škol a školek v lokalitách Prahy 5. Podnikneme veškeré právní kroky potřebné k navrácení školy na Plzeňské, kterou si od Prahy 5 levně pronajímá současná starostka pro své soukromé podnikání.
Pokud mají školy problémy s kapacitou, těžko se mohou soustředit na zkvalitňování výuky. Kapacity a  kvalita jsou spojené nádoby. Ředitelé si navíc dlouhodobě stěžují na rostoucí byrokratickou zátěž, která odčerpává jejich síly. Ředitelům ulevíme a poskytneme jim prostor k profesnímu rozvoji. Začneme zvyšovat výdaje do školství a kvalitu vzdělání pro skutečně všechny děti.“

Alena Janďourková
ekoložka, zakladatelka iniciativy Košíře bez školy;
garant gesce školství;
žije v Košířích

Konkrétní priority našeho programu pro školství:

Příklady zlepšení, která chceme v lokalitách: