Majetek

„Obecní majetek MČ Praha 5 je zakopaná hřivna. Je zde podezřele mnoho majetku, jehož potenciál není plně využit nebo rovnou leží ladem či je předmětem kšeftů, které nejsou pro samotné město výhodné. Smutná historie radnice Prahy 5 ukazuje, že takový přístup není dán jen neschopností úřadu o majetek řádně pečovat, ale že jde o letitý princip, kdy se obec ráda a levně zpustlého majetku zbaví a nikomu to nepřijde divné. Takto se obec netransparentně zbavila např. obecních bytů, které nám dnes chybí pro smysluplnou sociální politiku.
Dne 19. 12. 2013 pár minut před půlnocí např. zastupitelstvo Prahy 5 rozhodlo o prodeji rozlehlého sportovního areálu Nad Hliníkem v chráněném přírodním parku Košíře-Motol. Sledujete program zastupitelstva pár dní před Štědrým dnem? Pokud ne, máte smůlu. a takových příkladů najdeme mnoho.
a máme tu ještě jeden velký problém. Praha 5 se ocitla ve spárech miliardové společnosti CENTRA a.s. Tato společnost nejenže výhradně uklízí veřejný prostor a udržuje naši zeleň, ale spravuje i pětkový bytový fond stejně jako nebytové prostory. Proces „výběru“ takového dodavatele služeb je netransparentní. V podstatě se jedná o dlouholeté prodlužování smluvních vztahů bez řádné soutěže. Monopolní dodavatel těchto klíčových služeb pak není ničím tlačen, aby za obecní peníze poskytoval kvalitní služby. Výsledkem tak jsou nejen zanedbaný veřejný prostor a neprofesionální a často chaotický přístup k údržbě zeleně, ale i stovky neobydlených obecních bytů ve špatném technickém stavu.
Chceme to dělat jinak a lépe. S majetkem Prahy 5 budeme hospodařit se stejnou péčí, jakou věnujeme majetku svému.“

Pavel Světlík
realitní expert, zastupitel hl. m. Prahy za PRAHU SOBĚ, předseda sdružení nezávislých kandidátů PRAHA 5 SOBĚ
garant gesce majetek;
žije v Košířích

Konkrétní priority našeho programu pro oblast majetku Prahy 5