Sociální věci

„Občanská kandidátka PRAHA 5 SOBĚ vzešla z místních komunit. Jsou to přirozená společenství lidí se společným zájmem, která tvoří naše DNA. Myslíme si, že úlohou radnice je pomáhat společenstvím obyvatel tam, kde již samotná sousedská pomoc nestačí. V každé komunitě se najdou lidé, kteří potřebují naši pomoc ─ senioři, lidé nemocní či jinak znevýhodnění. a ti všichni by měli najít na radnici podporu a efektivní pomoc.
Radnice by se také měla vypořádat s tím, co nám přinášejí vlivy celospolečenské, jako například v poslední době velmi aktuální problematika uživatelů drog. My nebudeme vymýšlet výmluvy ani přehazovat odpovědnost na jiné. Jsme schopni věci efektivně měnit, přestože víme, že řešení nejsou rychlá a jednoduchá. a jsme připraveni problémy skutečně řešit, protože náš tým tvoří odborníci.“

Václav Kučera
ředitel pražské pobočky Člověk v tísni;
garant gesce sociální;
žije na Smíchově

Konkrétní cíle v oblasti sociálních věcí:

Příklady zlepšení, která chceme v lokalitách: