Náš program
na Malvazinkách a v Radlicích

klikněte na bod na mapě

Mám vlastní nápad

Tým Malvazinky a Radlice

Malvazinky, Radlice a Dívčí hrady jsou čtvrti plné zeleně v blízkosti centra města i přírody. Místním obyvatelům však v posledních letech sužuje život řada věcí a málo z nich se daří řešit.

Je to zejména neustálý tlak developerů na nové zastavovaní povětšinou předimenzovanými projekty (např. SANOPZ, rezidence Černý Vrch a Na Loužku, bytový dům Malvazinky, viladomy Farkáň). Naší prioritou je podpora zachování charakteru původní zástavby a obnova přírodních zákoutí. Jsme proti nepřiměřeným a necitlivým stavebním projektům. Chceme klást důraz na ochranu práva a právem chráněné zájmy občanů oproti současnému stylu radnice, který vychází vstříc developerům pod heslem, že právo vlastníka nakládat se svým majetkem je svaté. Při plánování nových developerských projektů nebo rekonstrukcí veřejných prostranství a parků je nutné znát skutečné potřeby obyvatel z okolí. Je pro nás proto důležité respektovat zájmy všech zúčastněných.

Jsme znepokojeni se stále se zvyšujícím znečištěním a nebezpečím plynoucí z dopravního přetížení Radlické a jejích objízdných tras Peroutkovou i přes Dívčí hrady. Nelíbí se nám tranzitní doprava zkracující si cestu skrz obytné čtvrti. Naopak chceme ulice přiměřeně zklidňovat, aby byly bezpečné i pro děti či seniory. Zmírňování znečištění a hluku chceme řešit mj. zavedením trolejbusu přes Malvazinky.

Dále vnímáme jako problematickou dostupnost a nedostatek základních služeb (školky a školy, ale i třeba sportoviště a hřiště pro starší děti). Chybí nám místa pro společná setkávání. Našim přáním je obnovit a začít si užívat park Na Pláni. Chceme vrátit život na plácky a veřejná prostranství, která jsou dlouhodobě zanedbaná (např. plácek před Albertem, prostranství u hřbitova, v ulici U Blaženky a U Mrázovky).

Je to nejen náš pocit, ale i praktické zkušenosti, které nás vedou k závěru, že naše radnice většinu těchto problémů přehlíží. Je nám jasné, že některé projekty, jako třeba revitalizace Radlické, jsou na dlouho a vyžadují mnoho usilovné práce. My se ale chceme věnovat i drobnostem, které mohou zpříjemnit každodenní život.

Zkrátka chceme, aby se nám tu dobře žilo a věříme, že změna musí přijít od nás, lidí, kteří v oblasti žijeme. Nemáme zázračný recept na vyřešení všech problémů, ale chceme spolu s Vámi, občany Prahy 5, najít nejlepší cestu k zelenému, přátelskému a dlouhodobě udržitelnému městu.

Naši lidé
na Malvazinkách a v Radlicích

Jolana Dočekalová

Profesí ekonomka, srdcem ekoložka. Spoluzakladatelka platformy Zapět a Předsedkyně spolku Přátelé Malvazinek.

Radek Janoušek

Architekt a urbanista zabývající se zkvalitňováním prostředí měst, spoluzakladatel Prahy 5 Sobě.

Josef Šedivý

Psychoterapeut, sociální pracovník a principál divadla.

Zapojte se