image


TISKOVÁ ZPRÁVASTRATEGICKÉ ZMĚNY VE VEDENÍ PRAHY 5


Koaliční partneři na Praze 5 se dohodli na úpravě strategie řízení městské části, aby mohli pokračovat v transformaci fungování úřadu a efektivnějším zlepšování páté městské části. Jedním z klíčových kroků je změna na pozici starosty.


Radnici a Prahu 5 jsme převzali ve značně horším stavu, než jsme čekali. V předchozích letech se dlouhodobě projídaly stamiliony, namísto investic do rozvoje města, a navrch k tomu zde po našich předchůdcích zůstalo obrovské množství nezajištěných závazků a pochybných smluv,” říká starosta Jaroslav Pašmik.


Během necelého roku od voleb a převzetí radnice Prahy 5 od bývalé, tolik kritizované koalice pod vedením ODS, dokázala stávající koalice ve složení PRAHA 5 SOBĚ, PIRÁTI a SEN 21 fungování úřadu stabilizovat a posunout. Koalice se pustila jak do velkých, tak menších problémů. Největší výzvy v územním rozvoji nebo školství strategicky řeší a již nyní lze sledovat první úspěchy. Podařilo se rozšířit kapacity základních a mateřských škol v Košířích a na Barrandově, a na dalších větších projektech v oblasti školství se usilovně pracuje. Revidují se a optimalizují rozpracované projekty za účelem úspory investiční nákladů a zvýšení výsledné kvality řešení. Podařilo se zrevidovat výdaje za energie a rozjet centrální nákup energií, což jenom do konce letošního roku zajistí úsporu až 3 miliony korun. Odstranily se nesmyslné výdaje. Nevýhodné mediální partnerství s PRAHA TV, za které radnice za posledních šest let utratila více než pět milionů korun, bylo vypovězeno. Zúžení předimenzovaného a papalášského vozového parku ze 13 vozidel na 8 přineslo radnici jednorázově 1 650 000 Kč a další stovky tisíc ročně se ušetří na výdajích za provoz.


Koalice zároveň analyzovala povahu i hloubku problémů, které předešlá vedení Prahy 5 za sebou zanechala. Prioritou pro další tříleté období bude kromě rozvoje městské části právě řešení právních problémů z minulosti. Zároveň bude nutné se nadále soustředit na dvě oblasti - energie a bezpečnost. Aby bylo možné


tyto strategické priority co nejlépe řešit, koaliční partneři se dohodli na úpravě strategie, jejímž klíčovým bodem je změna na pozici starosty. Dosavadní starosta Jaroslav Pašmik se bude nadále zabývat zejména problematikou energií, udržitelnosti a bezpečnosti z pozice zastupitele. Do čela radnice a do městské Rady bude současná koalice volit zkušenou právničku Radku Šimkovou, která by na tyto aktivity jako zastupitelka neměla dostatečný mandát. Volba proběhne na příštím zastupitelstvu, tedy 12. září.


Jejím úkolem bude kromě jiného ve spolupráci s gesčními radními vyvést městskou část z nevýhodných právních závazků a pokusit se zlepšit pozici Prahy 5 ve složitých kauzách vlekoucích se z minulosti. Jde například o developerský projekt Šemíkův břeh, projekty škol v Košířích či na Smíchově nebo o kauzu Motolské skládky. Nejsme jako tradiční politické strany, do politiky jsme šli, abychom zlepšili život v Praze 5 a ne abychom se drželi funkcí,” vysvětluje Jaroslav Pašmik a dodává: „Nyní stojíme před výzvami, které si žádají silné právní a negociační dovednosti a zkušenosti. Je naším štěstím a silou, že máme široký a dobře fungující tým, ve kterém je řada schopných lidí. Tým, který společně pracuje pro městskou část a pro její obyvatele.”


Radka Šimková je zastupitelkou páté městské části od roku 2022 a nyní zastává funkci předsedkyně výboru majetku a bezpečnostní komise. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je dlouholetou a úspěšnou advokátkou, insolvenční správkyní a rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR. Po studiích působila nejprve v mezinárodní poradenské firmě Grant Thornton v oddělení právním a daňovém, poté pracovala jako advokátní koncipientka ve významné české advokátní kanceláři jako vedoucí oddělení korporátního práva a cenných papírů. Po složení advokátních zkoušek se zaměřila na soudní spory, fúze a akvizice a insolvenční právo. Vedle advokátní praxe působila též v legislativě, např. při přípravě legislativy týkající se spolupráce mezi veřejnou správou a soukromým sektorem, tzv. PPP projektů.


„Praha 5 je moje srdcová záležitost, žiji zde téměř 20 let a vyrostla tady moje dcera. Myslím, že po letech strávených v byznysu a se zkušenostmi z advokacie mám městské části co nabídnout. Chci se zaměřit na jednání s developery, kterým má být město rovnocenným partnerem, na právní agendu, reformu, zefektivnění a otevření úřadu, a obecně pak na přechod z outsourcingu na insourcing. Prioritou pro mě zůstává také bezpečnost. Vzhledem k neutěšeným městským financím je také potřeba se intenzivně věnovat reformě správy městského majetku tak, aby přinášel do městské kasy tolik potřebné finance na veřejnou infrastrukturu a rozvoj města. Vzhledem k tomu, že bydlím v Jinonicích, hned v sousedství přírodního parku Košíře-Motol, leží mi na srdci osud stolové hory Vidoule. ” říká Radka Šimková.

>

Praha, 6.9.2023

KONTAKTNÍ OSOBA

Cecílie Antůšková cecilie.antuskova@prahasobe.cz


+420602205425

www.prahasobe.cz facebook.com/PRAHASOBE.CZ

NÁŠ PROGRAM

Občanská kandidátka

pro Prahu 5

Již delší dobu se jako sousedé scházíme a přemýšlíme o Praze 5. O tom, co nás trápí i těší, o tom, co můžeme udělat pro to, aby se nám tu žilo co nejlépe. Řada z nás má za sebou dlouhou cestu v místních spolcích, ve kterých se snažíme naše plány a vize realizovat. Zároveň však vnímáme (a naše zkušenosti to potvrzují), že snaha běžných občanů často naráží na hráz neporozumění vystavěnou politiky na naší radnici. a tu hráz chceme v příštích volbách zbořit.

Zapojte se